skip to Main Content

دستگاه برشتکاری

فیلتر کردن

دستگاه برشتکاری

حداکثر کارایی و گزینه های ظرفیت بالاتر. این رستوران قهوه کاملاً اتوماتیک داخلی است که ایجاد ، ذخیره و تکرار پروفایل های برشته شده شما Roast Profile سیستم را امکان پذیر می کند. این بهترین راه حل تفت دادن برای رستوران های قهوه متوسط و بزرگ است.

فیلتر کردن

حداکثر کارایی و گزینه های ظرفیت بالاتر. این رستوران قهوه کاملاً اتوماتیک داخلی است که ایجاد ، ذخیره و تکرار پروفایل های برشته شده شما Roast Profile سیستم را امکان پذیر می کند. این بهترین راه حل تفت دادن برای رستوران های قهوه متوسط و بزرگ است.

Back To Top